סימפוזיון
Symposium

הסלון מציגות:
מה זה סימפוזיון?

סימפוזיון הוא כינוס, נקודת מפגש.
מקום בו מביעים דעה אחת ושומעים רבות אחרות.

ארבע שאלות יוצגו בפני המשתתפים, ועל כל אחת ננהל שיחה. כל שאלה נוגעת בנושא אחר ואין לה תשובה נכונה. המשתתפים בסימפוזיון מגיעים מרקעים שונים, במטרה שכל משתתף יביא איתו את נקודת המבט הבונה את דעתו על השאלה.

איך עובד הדיון?

השאלות סובבות סביב נושאים המציפים אותנו ביום-יום, בהקשר לתחום היצירה והתרבות.

סביב מה הדיון?

אם לא נדבר מה ישאר לנו?

למה צריך את זה בכלל?

דעה היא דבר חמקמק. הקיום שלה תלוי במפגש עם דעות אחרות.

למה צריך את זה בכלל?

כל משתתף בסימפוזיון מקבל על עצמו לקחת חלק פעיל בדיון, להיות פתוח לשמוע דעות נוספות, ולהביע את עצמו בכל אופן שיבחר.

מה נדרש מהמשתתפים?

הסימפוזיון הראשון. אשרו הגעה.

מתי?

סימפוזיון
Symposium

מה זה סימפוזיון?

סימפוזיון הוא כינוס, נקודת מפגש. מקום בו מביעים דעה אחת ושומעים רבות אחרות.

מה יהיה בסימפוזיון?

ארבע שאלות יוצגו בפני המשתתפים, ועל כל אחת ננהל שיחה. כל שאלה נוגעת בנושא אחר ואין לה תשובה אחת נכונה. המשתתפים בסימפוזיון באים מרקעים שונים, במטרה שכל משתתף יביא את נקודת המבט שלו, שמעצבת את תשובתו לשאלה.

סביב מה יתקיים הדיון?

השאלות סובבות סביב נושאים המציפים אותנו בחיי היום-יום, בהקשר של תחומי היצירה והתרבות.

למה צריך את זה בכלל?

אם לא נדבר מה ישאר לנו?
דעה היא דבר חמקמק. הקיום שלה תלוי במפגש עם דעות אחרות.

מה מצופה מהמשתתפים?

כל משתתף בסימפוזיון מקבל על עצמו לקחת חלק פעיל בדיון, להיות פתוח לשמוע דעות נוספות, ולהביע את עצמו בכל אופן שיבחר.

מתי זה קורה?

18.4.23, 19:00

הרשמו כאן.